Teknolojik gelişmelerle birlikte bir filmi kaydedip yayınlamak, pahalı ve ağır
makinelerden cebimize sığan kameralara kadar uzanan bir değişim ile neredeyse herkesin
ulaşabileceği bir eylem haline geldi. Bu erişilebilirlikle birlikte temelleri atılan Video
Sanatı (Video Art), film ile arasında birçok benzerlik olmasına rağmen film değildir.
Oyuncu, diyalog, senaryo gibi filmin temel unsurları ve kurallarına bağlı olmayan, uçsuz
bucaksız bir görsel estetik dünyaya sahip olan bu sanat dalı, malzemesine anlam
kazandırırken kendisine bir kural koymaz ve hatta kendisiyle ilişkili tüm mecraların
sınırlarını keşfetmeyi amaçlar. Bu yolculukta video sanatının ham materyali olan
videonun estetiğini etkileyen en önemli unsurlardan biri de görüntü kurgusudur. Video
sanatı geleneksel film kurgusu tekniklerini de barındırırken doğası gereği sınırları
keşfetmeyi amaçladığı için kendine özgü görüntü kurgusu teknikleri ile görsel estetik
dünyasını filmden ayrı bir noktaya taşır. Bu çalışmada video sanatında kullanılan görüntü
kurgusu teknikleri ve bu tekniklerin görsel estetikle ilişkisi, alanyazın taramasından elde
edilen bilgiler ve anket yoluyla elde edilen uzman görüşlerini içeren bulgularla
desteklenerek açıklanmıştır.

Anahtar Sözcükler: Video sanatı, Görüntü kurgusu, Görsel estetik.

Full text pdf:

VISUAL AESTHETICS WITH EDITING TECHNIQUES IN VIDEO ART