instagram vimeo twitter facebook linkedIn

Tag: kurgunun önemi

Sinemada Kurgunun Önemi

  Her iş kolunun kendine özgü teknikleri bulunmaktadır. Sinema söz konusu olduğunda ise burada kurgu ön plana çıkmaktadır. Sinemada kurgunun önemi, film yapımı için yadsınamaz düzeydedir. Birbirinden bağımsız olarak çekilmiş bir sürü fotoğraf karesinin anlam kazanması ancak yapılacak kurgu çalışması ile mümkün olmaktadır.   Sinemada kurgu, sadece görüntülerin birbiri ardına eklenmesinden ibaret değildir. Kurgu, bazı tehlikeli sahnelerde de özel çekim teknikleri kullanılmasına olanak tanıyan bir yöntemdir. Örneğin, yeşil perde önünde çekilen bilimkurgu filmleri için sonradan oraya uygun sahnenin eklenmesi mümkün olmaktadır. Animasyonlar için de bazı özel kurgu programları kullanılarak ilgili filmin doğasına uygun, beğeni toplayacak bir yapım oluşturulmaktadır.   Sinemada Kurgunun Önemi Nedir Kurgu Olmazsa…

Read more