instagram vimeo twitter facebook linkedIn

Tag: renklerin anlamı

Tasarımda Renkler ve İnsan Üzerindeki Etkileri

İnsanın görsel algısı renkler ve tonlar ile sürekli iletişim halindedir. Beyin, çevresinde gördüğü nesneler ile önce formsal anlamda değerlendirme yaparak, bu veriyi çeşitli görsel öğelerin vasıtası ile işleyerek son çıkarımı oluşturur. Buna “görsel algı” deriz.   Renklerin Oluşumu Beyinde meydana gelen bu ana veriyi oluşturan en önemli parça ise renktir. Bir renk üç ana parçadan oluşur; birincil, ikincil ve üçüncül tonlar. Toplam üç adet birincil ton bulunmaktadır; sarı, mavi ve kırmızı. Teorik olarak bu üç ton belirli ölçülerde birleştirilerek tüm renkler oluşturulabilir. Aynı şekilde yine bu üç ton eşit ölçülerde birleştirilirse siyah meydana gelir. İki adet birincil tonu biraraya getirdiğimizde ikincil tonu oluştururuz. Toplamda ise…

Read more