instagram vimeo twitter facebook linkedIn

Category: Kurgu

Video Sanatında Görüntü Kurgusu Teknikleri ile Görsel Estetik

Teknolojik gelişmelerle birlikte bir filmi kaydedip yayınlamak, pahalı ve ağır makinelerden cebimize sığan kameralara kadar uzanan bir değişim ile neredeyse herkesin ulaşabileceği bir eylem haline geldi. Bu erişilebilirlikle birlikte temelleri atılan Video Sanatı (Video Art), film ile arasında birçok benzerlik olmasına rağmen film değildir. Oyuncu, diyalog, senaryo gibi filmin temel unsurları ve kurallarına bağlı olmayan, uçsuz bucaksız bir görsel estetik dünyaya sahip olan bu sanat dalı, malzemesine anlam kazandırırken kendisine bir kural koymaz ve hatta kendisiyle ilişkili tüm mecraların sınırlarını keşfetmeyi amaçlar. Bu yolculukta video sanatının ham materyali olan videonun estetiğini etkileyen en önemli unsurlardan biri de görüntü kurgusudur. Video sanatı geleneksel film kurgusu tekniklerini…

Read more

Sinemada Kurgunun Önemi

  Her iş kolunun kendine özgü teknikleri bulunmaktadır. Sinema söz konusu olduğunda ise burada kurgu ön plana çıkmaktadır. Sinemada kurgunun önemi, film yapımı için yadsınamaz düzeydedir. Birbirinden bağımsız olarak çekilmiş bir sürü fotoğraf karesinin anlam kazanması ancak yapılacak kurgu çalışması ile mümkün olmaktadır.   Sinemada kurgu, sadece görüntülerin birbiri ardına eklenmesinden ibaret değildir. Kurgu, bazı tehlikeli sahnelerde de özel çekim teknikleri kullanılmasına olanak tanıyan bir yöntemdir. Örneğin, yeşil perde önünde çekilen bilimkurgu filmleri için sonradan oraya uygun sahnenin eklenmesi mümkün olmaktadır. Animasyonlar için de bazı özel kurgu programları kullanılarak ilgili filmin doğasına uygun, beğeni toplayacak bir yapım oluşturulmaktadır.   Sinemada Kurgunun Önemi Nedir Kurgu Olmazsa…

Read more

Stop Motion Nedir?

Hemen hemen her insan hayatında en az bir stop motion tekniği ile karşı karşıya gelmiştir. Bunun en büyük örnekleri çizgi filmler buna ek olarak film sektöründe oluşturulan bazı filmlerde bu teknik ile elde edilmiştir. Peki, özellikle çocukları içine çeken bu teknik nedir? Nasıl yapılmaktadır? Hangi malzemelerden yararlanılmaktadır?   Stop Motion Nedir? Film sektöründe yaygın olarak kullanılan bu teknik, çizimler veya oluşturmuş sahnelerin her hareketlerinin bir kare ile sabitlenerek belirli bir hızda art arda sunulmasıyla ortaya çıkan görsel öğedir. Stop motion çalışmalarının bilinen en yaygın hali çizgi filmlerdir. Çizgi filmler oluşturulan hikâye etrafında ortaya dökülen çizimlerin art arda aktarılmasını kapsar. Belirlenen senaryoya göre söz konusu sahnede…

Read more

Tasarımda Renkler ve İnsan Üzerindeki Etkileri

İnsanın görsel algısı renkler ve tonlar ile sürekli iletişim halindedir. Beyin, çevresinde gördüğü nesneler ile önce formsal anlamda değerlendirme yaparak, bu veriyi çeşitli görsel öğelerin vasıtası ile işleyerek son çıkarımı oluşturur. Buna “görsel algı” deriz.   Renklerin Oluşumu Beyinde meydana gelen bu ana veriyi oluşturan en önemli parça ise renktir. Bir renk üç ana parçadan oluşur; birincil, ikincil ve üçüncül tonlar. Toplam üç adet birincil ton bulunmaktadır; sarı, mavi ve kırmızı. Teorik olarak bu üç ton belirli ölçülerde birleştirilerek tüm renkler oluşturulabilir. Aynı şekilde yine bu üç ton eşit ölçülerde birleştirilirse siyah meydana gelir. İki adet birincil tonu biraraya getirdiğimizde ikincil tonu oluştururuz. Toplamda ise…

Read more

Kurgu Nedir?

Kurgu Nedir? (En Basit Anlatımıyla) Sinema filmi ya da video klipler birbirinden bağımsız olarak çekilen birçok sahneden oluşmaktadır. Bu ham yani kurgu yapılmadan önceki halleriyle görüntüler, istenen etkiyi vermekten çok uzaktır. Ses efektleri, fotoğraf kareleri, müzikler ya da değişik grafik ögeler film içinde belirli bir ahenkle anlam kazanmaktadır. Bu ahengi sağlayabilecek yegâne şey ise kurgudur. Yani ayrı ayrı çekilen sahnelerin belirli bir düzen ile birbiri arkasına eklenmesidir. Diğer adı montaj olan bu görüntü, ses ve çeşitli görsel ögeleri birleştirme işlemi, farklı tekniklerle yapılabilmektedir. Bu çalışmada kullanılan ögeler arasında; ortam sesi, müzik, ses efekti, diyaloglar, yazılar, görüntü gibi elemanlar yer almaktadır. Bütün bu ögelerin sistemli ve…

Read more